Dordrecht

Dordrecht (također Dort ili Dordt), grad i luka u provinciji Zuid-Holland, jz Nizozemska, na sutoku četiriju rijeka u delti Rajne (Merwede, Noord, Oude Maas i Dordtse Kil); 121 500 st. (aglomeracija 210 000 st.). Industr. središte (brodogradnja, metalurgija, kovinska, prehr., kem. ind.; velika termoelektrana). Trgovina drvom i vinom. Središte vodenih športova. Stari dio grada ispresijecan kanalima uz koje su sačuvane zgrade iz XVI–XVIII. st. Got. crkva (XIV. st.); muzeji. Osn. 1008, grad. povelja od 1220. Član Hanze; jedna od najvažnijih srednjovj. luka i jedan od najbogatijih gradova Nizozemske. U Dordrechtu je 1572. održan prvi sastanak oslobođenih niz. pokrajina. Sjedište Dortskog sinoda 1618–19, koncila reformatorske crkve.