Dorst, Tankred

Dorst, Tankred, njemački dramatičar (Oberlind, kraj Sonneberga, 19. XII. 1925). Pozornost privukao antimilitarističkim kazališnim komadom Velika kletva na gradskom bedemu (1961). Poslije se izdvajaju Toller (1967), kritičko-dokumentarno uprizorenje propasti minhenske sovjetske republike 1919, komad o Hamsunu Ledeno doba (1973), drame Merlin ili pusta zemlja (1981) i Ja, Feuerbach (1986) te komadi u kojima pruža panoramu njemačkoga građanskog društva (Na Chimborazu, 1974; Dorothea Merz, 1976; Klarina majka, 1978; Villa, 1980; Putovanje u Stettin, 1984). Godine 1990. za svoja dramska djela dobio Büchnerovu nagradu. Jedan od vodećih njemačkih dramatičara druge polovice XX. st.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: