Došen, Vid

Vid Došen Aždaja sedmoglava, 1768.
Došen, Vid, hrvatski publicist (Tribanj, Lika, 1719. ili 1720 – Dubovik, kraj Broda na Savi, 6. IV. 1778). Svećenik u Požegi i Duboviku. Sudjelovao u sporu oko Relkovićeva Satira pamfletom Jeka planine… (1767), u kojem se obračunava s piscem pjesme Tamburaš slavonski, koji je napao Relkovića. Tekstovi su mu značajni za proučavanje povijesti Slavonije. Među važnija djela ubraja se i Aždaja sedmoglava (1768).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: