Douglass, Frederick

Douglass, Frederick, američki borac za ljudska prava i književnik (okrug Talbot, Maryland,  oko 1818 – Washington, 20. II. 1895). Rođen kao rob Frederick Augustus Washington Bailey, 1838. pobjegao u New York i aktivno se uključio u pokret za ukidanje ropstva držeći govore o jednakosti, pišući novinske članke i knjige (autobiografija iz 1845), pokrećući abolicionističke novine (na primjer North Star). Upoznao je → Johna Browna, ali se protivio njegovim nasilnim metodama. Bio je poznat i kao borac za ženska prava. Sjajan govornik, nakon građanskoga rata držao zapažena predavanja diljem SAD-a. Neko vrijeme proveo u državnoj službi i diplomaciji.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: