Dworkin, Ronald Myles

Dworkin, Ronald Myles, američki pravnik (Worcester, 11. XII. 1931 – London, 14. II. 2013). Profesor prava na sveučilištima Yale 1962–69, Oxford 1969–75. i New York od 1975. Urednik časopisa Philosophy of Law 1977. Vodeći predstavnik liberalističke pravne škole; kritizirao pozitivističko shvaćanje prava, po kojem je pravni sustav zbroj propisa, ističući važnost moralnih principa ili prava u pojedinim slučajevima. Djela: Filozofija prava (1977), Carstvo prava (1986), Dominion života (1993), Suverena vrlina: teorija i praksa jednakosti (2000),  Je li demokracija ovdje moguća? (2003), Pravda u haljama (2006), Religija bez Boga (2013).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: