Drakon (Drakont)

Drakon (Drakont), atenski zakonodavac s kraja VII. st. pr. Kr. Prema mišljenju nekih povjesničara njegovo je postojanje sporno. Pretpostavlja se da je oko 621. pr. Kr. kodificirao dotad nepisane i od aristokracije samovoljno tumačene zakone. Prema legendi, njegovi su se zakoni isticali izrazitom strogošću (“pisani krvlju”), predviđajući za većinu zločina smrtnu kaznu. Drži se da je Solon ukinuo većinu Drakonovih zakona (osim onih za ubojstvo). Od Drakonova imena potječe i atribut drakonski za pretjerano stroge zakonske odredbe.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: