Država Slovenaca, Hrvata i Srba (Država SHS)

Država Slovenaca, Hrvata i Srba (Država SHS). Nakon što je Hrvatski sabor 29. X. 1918. raskinuo sve državopravne veze Hrvatske s Austro-Ugarskom, istodobno je proglašena uspostava Države SHS (na prostoru bivše Austro-Ugarske) s Narodnim vijećem SHS i s vladom kojoj se na čelu nalazio slovenski političar → Anton Korošec. Država SHS bezuspješno je pokušavala od sila Antante zatražiti priznanje; istodobno su sa srpskom vladom tekli pregovori o njezinu ujedinjenu s Kraljevinom Srbijom i Crnom Gorom. Ženevskom deklaracijom (19. XI. 1918) bilo je predviđeno očuvanje Države SHS i Srbije kao zasebnih državnih cjelina i ustroj zajedničke vlade nove države za zajedničke poslove do donošenja ustava, ali je sadržaj ove deklaracije srpska vlada uskoro izigrala. Inicijativu o provođenju ujedinjenja preuzeo je prvak Hrvatsko-srpske koalicije → Svetozar Pribićević i težište prenio na Narodno vijeće SHS u Zagrebu, koje je 24. XI. 1918. donijelo odluku o ujedinjenju Države SHS sa Srbijom i Crnom Gorom. Iako Hrvatski sabor taj akt nije usvojio, dana 1. XII. 1918. u Beogradu je srpski regent Aleksandar Karađorđević proglasio ujedinjenje i stvaranje Kraljevine SHS, čime Država SHS prestaje postojati.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: