Držislav Stjepan I.

Držislav Stjepan I., ime Držislava Stjepana I. uklesano na ploči ambona pronađene na Kapitulu kraj Knina
Držislav Stjepan I., hrvatski kralj (?, sredinom X. stoljeća – ?, 997). Sin Mihajla Krešimira II. i → Jelene. Vladao od oko 969. do 997. U vrijeme rata bugarskoga cara Samuila i Bizanta pristao uz potonji te od bizantskoga cara dobio kraljevski naslov i upravu nad dalmatinskim gradovima koji su dotad bili u bizantskom posjedu. U njegovo doba mletački dužd Pietro II. Orseolo uskratio je (996) plaćanje danka za slobodnu plovidbu Jadranom, ali se čini da do otvorenoga sukoba nije došlo. Držislav se imenom Stjepan spominje na uklesanom tekstu na sarkofagu kraljice Jelene iz 976. (Gospin otok u Solinu); na dvjema oltarnim pregradama u Kapitulu kraj Knina navodi se kao dux magnus.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: