Dublin

Dublin, Gradska vijećnica
Dublin (irski Baile Átha Cliath), gl. grad Irske, na ušću r. Liffey u Dublinski zaljev na Irskomu moru; aglomeracija 953 000 st. Brodogradnja, ljevaonice, staklarstvo, el. i elektron. ind., farmaceutska i prehr. ind., pivovare (Guinnes) i destilerije (whiskey). Gl. luka, trg. i financ. središte Irske. Sveučilišta: Trinity College (osn. 1592), kampus Nac. irskog sveučilišta (pod tim imenom od 1908), Dublin City University (1989), akademske znanosti, muzeji (nac. muzej, umj. galerija), biblioteke (nac., sveuč. i dr.), kazališta (Abbey, Gate, Gaiety), koncertna dvorana. U gradu se ističu avenije, prostrani trgovi i grad. mostovi. Ranije značajnim kanalima Royal i Grand (veza s r. Shannon) danas plove rekreacijska plovila. U starome dijelu grada, j od r. Liffey, sačuvan dvorac Dublin, više puta obnavljane protest. katedrale Saint Patrick (središte protest. vjere u Irskoj, u njoj pokopan Jonathan Swift) i Christ Church te niz očuvanih građevina ugl. iz XVII–XIX. st. D. je turistički ulaz u Irsku. Želj. i cest. čvorište; trajektne veze sa Sjev. Irskom, Engleskom, Škotskom i Francuskom; međunar. zračna luka. Rodno mjesto pisaca Jamesa Joycea i Williama Butlera Yeatsa.