Dunbar, Paul Laurence

Dunbar, Paul Laurence, afroamerički književnik (Dayton, 27. VI. 1872 – Dayton, 9. II. 1906). Jedan od poznatijih američkih crnačkih pisaca na prijelazu u XX. st. Pisao romane i novele, no najznačajnije su mu pjesme na crnačkom narječju u kojima tematizira život crnačkih robova na američkom Jugu. Važnija djela: Hrast i bršljan; Pjesme priprosta života; Pjesme ljubavi i smijeha; Zabava bogova.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: