Duncan, Isadora

Isadora Duncan
Duncan, Isadora, američka plesačica irskoga podrijetla (San Francisco, 27. V. 1878 – Nica, 14. IX. 1927). Karijeru započela u Chicagu, ubrzo odbacila načela tradicionalnoga baleta i, nadahnuta starogrčkim plesom, u New Yorku prikazala takozvani plastični ples s težištem na skladnosti pokreta i senzibilnosti izraza, izvođenim na glazbu koja nije skladana za ples. Doživjevši neuspjeh, prelazi u London i Pariz. Ovdje je 1902. u kazalištu Sarah Bernhardt oduševila plesanjem zaogrnuta samo tunikom i bosa. Slijedila su gostovanja, osnivanje plesnih škola (sa sestrom Elizabeth), velik uspjeh (osobito u Rusiji). Začetnica je slobodnoga plesa utemeljenog na improvizaciji u kojoj nema ponavljanja pokreta ni posebnih normi. Uvelike utjecala na razvoj suvremene plesne umjetnosti, ali i na tradicionalni balet. Objavila nekoliko rasprava o plesu (Umjetnost plesa) i autobiografiju (Moj život). Kraće vrijeme bila u braku s ruskim pjesnikom → Sergejom Jesenjinom.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: