Dupuit, Jules

Dupuit, Jules, francuski inženjer i ekonomist (Fossano, Italija, 18. V. 1804 – Pariz, 5. IX. 1866). Jedan od najvažnijih francuskih inženjera niskogradnje. Autor mnogih djela s tog područja (o vuči kola i propadanju cesta, o kretanju tekuće vode, o poplavama i njihovu sprječavanju i dr.). Nadzirao gradnju kanalizacije u Parizu, a 1855. imenovan generalnim inspektorom niskogradnje. Trajno zanimanje za ekonomski aspekt gradnje učinilo ga je pionirom nekih sadržaja koje će ekonomisti tek poslije potpuno razviti: granična korisnost i njezino opadanje, krivulja potražnje, cjenovna elastičnost, potrošačev višak, monopolska diskriminacija s pomoću cijena. Smatra ga se i nedvojbenim utemeljiteljem analize društvenih troškova i koristi javnih radova. Njegovi su ekonomski doprinosi ostali rasuti u časopisima, a izdvajaju se članci O mjerama korisnosti javnih radova (1844) i O korisnosti i njezinu mjerenju (1853). Jedina objavljena ekonomska knjiga jest kratak apel za slobodu trgovine Trgovinska sloboda: njezino načelo i njezine posljedice (1861); njegova Politička ekonomija primijenjena na javne radove (najavljena još 1844) ostala je nedovršena.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: