Dura Europos

Dura Europos, zidna slika iz sinagoge
Dura Europos (grčki Δοῦρα Eὔρωπος, Doữra Eúrōpos), antički utvrđeni grad na gornjem toku Eufrata nedaleko od sela Al-Sālihiyya u Siriji, danas arheološki lokalitet. Oko 280. pr. Kr. prvotno naselje zauzeli su Seleukidi i podignuli pograničnu tvrđavu Europos. Parti ga osvajaju 113. pr. Kr., Rimljani 165., a 256/257. razorili su ga Sasanidi. Ostatci grada pokazuju hipodamski sustav gradnje (→ Hipodam iz Mileta). Hram palmirskih božanstava Atargatis i Hadad podignut je 50. godine, kao i oslikani mitrej. Iz rimskoga doba sačuvani su ostatci terma, maloga hrama te odeon. Iz toga je doba i tzv. → domus ecclesia, kuća-sinagoga, jedna od najranijih poznatih kuća-crkvi. U nadogradnji iz 245. u kući-crkvi pronađene su ranokršćanske freske  iz 233. i oko 241. s temema iz Staroga zavjeta, koje su potvrdile da su Židovi u dodiru s helenizmom prihvatili prikaze ljudskoga lika (Dobri pastir).

 

 

 

 

Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: