Duvall, Shelley

Duvall, Shelley, američka filmska i televizijska glumica (Houston, 7. VII. 1949). Izrazito mršava, crnokosa, velikih očiju, nestandardne privlačnosti, afirmirala se 1970-ih kao omiljena glumica → Roberta Altmana (na primjer Brewster McCloud, 1970, Lopovi poput nas, 1974, Tri žene, 1977). Poslije joj karijera drastično opada. Ostali važniji filmovi: Popeye (1980), Vidovitost (1980), Frankenwanie (1984).