Duve, Christian de

Duve, Christian de, belgijski citolog i biokemičar engleskog podrijetla (Thames Ditton, Surrey, 2. X. 1917 – Grez-Doiceau, 4. V. 2013). Sveučilišni profesor u Louvainu te istraživač u Rockefellerovu institutu u New Yorku. Otkrio lizosome i peroksisome, zbog čega je 1974. nagrađen Nobelovom nagradom. Godine 1974. osnovao Međunarodni institut za staničnu i molekularnu patologiju u Bruxellesu, 2005.  preimenovan u Institut de Duve.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: