Duverger, Maurice

Duverger, Maurice, francuski politolog i ustavni pravnik (Angoulême, 5. VI. 1917 – Le Tholonet, 17. XII. 2014). Kritizirao neusklađenost metoda i rezultata klasične francuske ustavno-pravne škole sa zbiljom suvremenoga građansko-političkog sustava. Istražuje društvenu ulogu i organizaciju političkih stranaka, izborne sustave i suvremenu građansku demokraciju. Važnija djela: Političke stranke; O diktaturi; Šesta republika; Uvod u politiku; Sociologija politike; Demokracija bez naroda; Janus: dva lica Zapada.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: