dvojnice

dvojnice
dvojnice (dvojka, dvojice, sloškinja), dvocijevna narodna pastirska svirala. Izrađuje se obično bušenjem dvaju usporednih kanala u komadu drveta (najčešće javorovina), s jedne strane stanjenoga (radi lakšeg držanja među usnicama) i na toj strani kanala zatvorenih drvenim čepovima koji ostavljaju tek uski prolaz zraka do dviju pačetvorinastih rupica blizu gornjeg dijela svirale. U donjem dijelu svirala je izbušena rupicama – na desnoj je cijevi uvijek jedna više nego na lijevoj. Zvuk se stvara sviračevim dahom, visina tona mijenja se prebiranjem rupica. Sviranje je uvijek dvoglasno. Sloškinja ili sluškinja je svirala bez rupica na lijevoj cijevi, pa ova proizvodi trajno samo jedan brenčavi bordunski ton.