Dyggve, Ejnar

Ejnar Dyggve
Dyggve, Ejnar, danski arhitekt i arheolog (Liepâja, 17. X. 1887 – Kopenhagen, 6. VIII. 1961). Iskapao u Solinu; arhitekt konzervator Arheološkoga muzeja u Splitu. U 50-ak radova objavio fundamentalne teze o starokršćanskim i starohrvatskim lokalitetima i crkvicama, genezi urbanoga razvoja Solina, Dioklecijanovoj palači. Analizama ranosrednjovjekovnih građevina jasnije odredio naše graditeljstvo unutar sredozemnoga područja.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: