Dyk, Viktor

Dyk, Viktor, češki književnik, novinar i političar (Pšovka, kraj Mělníka, 31. XII. 1877 – Lopud, 14. V. 1931). Diplomirao pravo u Pragu. Radio kao novinar i urednik. Poznat kao pisac naglašene nacionalističke orijentacije. Objavio desetak pjesničkih zbirki, pet romana, nekoliko zbirki pripovijedaka i osam drama. Najbolja su mu djela zbirka meditativne lirike Deveti val te drama Don Kihot se opametio.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: