Dzeržinski (Dzeržinskij), Ivan Ivanovič

Dzeržinski (Dzeržinskij), Ivan Ivanovič, ruski skladatelj (Tambov, 9. IV. 1909 – Lenjingrad, danas Sankt Peterburg, 18. I. 1978). Školovao se u Moskvi i Lenjingradu. Najviše stvaralačke domete postigao u operama u kojima je pokušao stvoriti tip glazbene drame pristupačne širim slojevima. Od 9 opera najuspjelija je Tihi Don (prema istoimenom romanu → Mihaila Šolohova). Skladao je i 2 simfonijske pjesme, 3 klavirska koncerta, skladbe za klavir (Poema o Dnjepru), 3 ode za bariton i orkestar, operete, scensku glazbu za više od 40 drama, filmsku glazbu, više od 80 popijevki.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: