Karlo Emanuel IV.

Karlo Emanuel IV., kralj Sardinije i Pijemonta (Torino, 24. V. 1751 – Rim, 6. X. 1819). Sin Viktora Amadea III. Vladao od 1796. Protivnik Franc. revolucije. God. 1798. porazio ga je franc. general B. C. Joubert; prisiljen povući se na Sardiniju i Francuzima prepustiti sve svoje kopnene stečevine. God. 1802. abdicirao u korist brata Viktora Emanuela I. i posvetio se vjerskom životu u Rimu.