Dž, dž

Dž, dž 1. sedmo slovo hrvatske latinice (dvadeset deveto slovo ćirilične azbuke), jedno od dvostrukih slova, nastalo spajanjem d i ž; znak za zvučnu predpalatalnu afrikatu koju artikuliramo kao početak i sredinu okluzivnog d te sredinu i završetak frikativnog ž.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: