Džahangir

Džahangir, veliki mogul od Delhija (Fateekput, Sikri, 31. VIII. 1569 – na putu u Lahore, 28. X. 1627). Stupivši na prijestolje (1605) promijenio ime Nur ed-din Mohamed Selim u Džahangir (“Osvajač svijeta”). U doba njegove vladavine u Sutri je osnovana prva engleska trgovačka kolonija (1611). Dopuštao djelovanje isusovaca; podupirao prevođenje hinduskih svetih knjiga. Napisao memoare (objavljeni 1863).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: