Džahiz

Džahiz (pravo ime Amr ibn Bahr el-Kinani), arapski književnik (Basra, oko 773 – Basra, 869). Rodom iz Iraka. Pisac enciklopedijskih djela izrazite kulturne važnosti (Knjiga o životinjama; O retorici i stilistici; Knjiga o škrcima i dr.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: