Džambul, Džabaev

Džabaev Džambu
Džambul, Džabaev, kazaški narodni pjesnik (Semreč’e, 16. II. 1846 – Alma-Ata, 22. VI. 1945). Nepismeni pjevač folklorne glazbe koji je ljepotom svojih metafora i jednostavnošću izraza stekao priznanje književne kritike. Zanimao se za prošlost, predaje i narodne običaje Kazahstana, a nakon Oktobarske revolucije motiv njegova pjesništva je socijalistički preobražaj SSSR-a.