Džauhar Ben Abdallah (Djawhar)

Džauhar Ben Abdallah (Djawhar), arapski državnik i vojskovođa (Cavtat ?, o. 911 – Kairo, 28. I. 992). Kao saracenski zarobljenik odveden na dvor Fatimida u Tunis. Kao general vojske Fatimidskoga kalifata uspješno ratovao u sjevernoj Africi (958–960); zauzeo Egipat (969) i proširio vlast Fatimida od atlantske obale do rijeke Nila; osnivač Kaira. Upravljao Egiptom do 974; potom se povlači iz javnog života.