Džeba, Krešimir

Krešimir Džeba
Džeba, Krešimir, hrvatski novinar i političar (Dubrovnik, 27. VIII. 1935 – Graz, 11. III. 1993). Studirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Novinar (od 1957) i glavni i odgovorni urednik Vjesnika u srijedu (VUS) (1966–71). Aktivan sudionik → hrvatskoga proljeća, zabranjen mu je novinarski i urednički rad; bavio se ekonomskom propagandom 1971–90. Jedan od sudionika demokratskih promjena 1990. Potpredsjednik Hrvatske narodne stranke (HNS) i saborski zastupnik 1990–93. Djela: Duhanski put u Rovinj (1987), Sudbina novinara (1998), Sportski marketing (koautor, 1998).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: