Dželal Ed Din Rumi

Dželal Ed Din Rumi, perzijski mistik, pjesnik, osnivač mističkog reda mevlevija (Balch, 1207 – Konija, 1273). Učenik pjesnika Atara. Na misticizam ga je potaknuo Šemsudin Pibrizija. Njemu je Dželal posvetio najljepše pjesme Divana. Uz liriku pjeva moralno-alegorično mistični spjev Mesnevija, u 6 knjiga i 40 000 distiha. Djelo se smatra enciklopedijom sufizma, mistično-teozofskog učenja islama. Pridan mu je počasni naslov “mevlana” (naš gospodar), od kojega dolazi naziv mevlevije.