džizja ili džizija

džizja ili džizija (arapski gizya: glavarina), vrsta poreza koji je u zemljama pod turskom vlašću plaćalo vojno sposobno nemuslimansko stanovništvo umjesto vojničkih obveza. Plaćala se jedanput na godinu u naturi ili novcu. Zakonom iz 1855. zamijenjena je vojnicom; ubirala se do 1908, kada je vojna obveza proširena na sve kršćane.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: