Đaković, Đuro

Đaković, Đuro, hrvatski političar (Brodski Varoš, kraj Broda na Savi, 30. XI. 1886 – Oštri vrh, kraj Sv. Duha, Slovenija, 25. IV. 1929). Član Socijaldemokratske stranke BiH od 1909, sekretar Saveza kovinarskih radnika od 1910; jedan od osnivača Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) 1919; zastupnik KPJ u Ustavotvornoj skupštini 1920; od 1928. organizacijski sekretar Centralnoga komiteta KPJ; djeluje ilegalno u Zagrebu pod stalnim opasnostima od represija Šestosiječanjske diktature. Uhićen u velikoj policijskoj raciji u Zagrebu i ubijen na jugoslavensko-austrijskoj granici pri navodnom pokušaju bijega.