đeram

đeram
đeram (turski: germek), naprava za vađenje vode. Dugačka greda učvršćena na stupu, kojoj je na jednom kraju uteg a na drugom konopac s posudom, na principu poluge zahvaća vodu iz bunara.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: