đerdan, đendar

đerdan, đendar (turski: gerdanlyk), ogrlica ili prsni nakit, sastavljen od jednog ili više nizova (zlatnog ili srebrenog) novca; dio nekih hrvatskih ženskih nošnja. Đerdan s prišivenim nizovima srebrenoga novca na tekstilnoj podlozi u obliku prednjega prevjesa, koji seže od vrata do koljena, karakterističan je nakit svečane djevojačke nošnje dalmatinskog zaleđa.