Đikić, Osman

Đikić, Osman, bosanski književnik i publicist (Mostar, 7. I. 1879 – Mostar, 30. III. 1912). Pokretač listova Bosansko-hercegovački glasnik, Musovat i Samouprava te urednik Gajreta. Skupljao narodne pjesme (Hercegovački biser) i zapisivao običaje. Pisao poeziju (Muslimanskoj mladeži, 1902) i dramske tekstove (Zlatija, 1905; Stana, 1906; Muhadžir, 1909).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: