Đilas, Milovan

Đilas, Milovan, crnogorski političar i književnik (Podbišće, kraj Mojkovca, 4. VI. 1911 – Beograd, 20. IV. 1995). U Beogradu studirao filozofiju i pravo. Član KPJ od 1933. Osuđen po Zakonu o zaštiti države na 5 godina zatvora, pušten nakon 3 godine. Jedan od organizatora antifašističkoga rata u Crnoj Gori. Nakon rata jedan od vodećih ideologa KPJ, potpredsjednik vlade FNRJ, predsjednik Narodne skupštine. Objavio (1953) niz kritičkih članaka o potrebi reforme političkoga sustava što je naišlo na osudu Josip Broza Tita i CK KPJ. Istupio je iz članstva KPJ 1955, ali nastavlja pisati kritički te je u dva navrata osuđivan, najviše na 13 godina zatvora (1962), ali je nakon 4 godine (1966) pušten. Boravio u Engleskoj i SAD-u 1968. gdje je održao nekoliko predavanja. U vrijeme hladnoga rata slovio na Zapadu kao najpoznatiji jugoslavenski disident. Nakon smrti Josipa Broza Tita najavio mogućnost raspada Jugoslavije. Važnije knjige: Legenda o Njegošu; Nova klasa; Zemlja bez pravde; Razgovori sa Staljinom; Nesavršeno društvo; Uspomena jednog revolucionara; Uspon i pad; Pad nove klase.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: