Đuro IV.

Đuro IV.
Đuro IV. (engleski: George IV), kralj Velike Britanije, Irske i Hannovera (London, 12. VIII. 1762 – Windsor, 26. VI. 1830). Kao regent duševno poremećena oca (od 1811) vladao samostalno i prije formalnog preuzimanja prijestolja (1820). Zaslužan za nastavak britanskoga sudjelovanja u protunapoleonskoj koaliciji do konačnog poraza Francuske. Poticao mnogobrojna umjetnička i graditeljska postignuća (dao sagraditi Regent Street i Regent’s Park u Londonu). Skandaloznim životom često izazivao nezadovoljstvo u zemlji.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: