Efez

Efez, vrata u citadeli
Efez, antički grad na zapadnoj obali Male Azije. U XI. st. pr. Kr. naseljavaju ga Jonjani; potom pod vlašću Lidije te od 546. pr. Kr. Perzije. Nakon pobjede Grka u grčko-perzijskim ratovima pristupa Delsko-atičkom savezu. Tijekom Peloponeskog rata isprva na strani Atene, a potom Sparte. Ponovno pod perzijskom vlašću; 334. pr. Kr. zauzima ga Aleksandar Veliki; potom pod vlašću Seleukida, Ptolemejevića i Pergama. God. 133. pr. Kr. oporukom pergamskog vladara Atala III. pripao Rimu. Glavni grad i razvijeno trgovačko-prometno središte rimske pokrajine Male Azije. Nakon osvajanja Gota (263) započinje opadanje Efeza. Kratkotrajno ga osvajaju Arapi (655); potom pod bizantskom vlašću; 1308. zauzimaju ga Turci.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: