Ebadi, Shirin

Ebadi, Shirin, iranska odvjetnica (Hamadan, 21. VI. 1947). Pravo diplomirala u Teheranu te 1969. započela karijeru sutkinje; prva žena koja je u Iranu predsjedala sudskim vijećem (1975). Poslije Islamske revolucije (1979), onemogućena kao sutkinja, započinje borbu za ljudska prava, napose prava žena, djece i izbjeglica; uz mnoge inicijative i prepreke pokreće Centar za obranu ljudskih prava i Društvo za zaštitu prava djece. Kada joj je od 1993, nakon godina odbijanja, ipak omogućen odvjetnički rad, brani najteže slučajeve progona disidenata. U svojim stavovima zalaže se za emancipaciju Irana ponajprije snagom vlastitih ljudskih potencijala, uz isticanje političke i svake druge iranske nezavisnosti. Dobitnica Nobelove nagrade za mir 2003. Uz mnogobrojne članke i predavanja, na Zapadu su joj objavljene knjige Povijest i dokumenti o ljudskim pravima u Iranu (2000), Demokracija, ljudska prava i islam u modernom Iranu (2003), Buđenje Irana (2006).