Ehrenberg, Christian Gottfried

Ehrenberg, Christian Gottfried, njemački biolog (Delitzsch, Saska, 19. IV. 1795 – Berlin, 27. VI. 1876). Sveučilišni profesor u Berlinu, osnivatelj mikropaleontologije. Na svojim ekspedicijama u Egipat, Sudan, Libiju, područje Crvenoga mora, te srednju Aziju i Sibir identificirao je i klasificirao brojne zemne i morske životinje, a napose fosilne mikroorganizme.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: