Ehrlich, Paul

Paul Ehrlich
Ehrlich, Paul, njemački liječnik (Strehlen, danas Strzelin, Poljska, 14. III. 1854 – Bad Homburg, 20. VIII. 1915). Direktor Instituta za ispitivanje seruma u Steglitzu kraj Berlina te Instituta za eksperimentalnu terapiju u Frankfurtu. Uveo različite anilinske boje u histološka i hematološka istraživanja te je utemeljitelj moderne hematologije. Unaprijedio imunobiologiju originalnim teorijskim koncepcijama i praktičnim otkrićima, napose teorijom pobočnih lanaca. Postavio teorijske temelje kemoterapije, sa svojim asistentom Japancem Sahachirom Hatom 1907. godine sintetizirao prvi kemoterapeutik salvarzan za liječenje sifilisa. Godine 1908. podijelio s → Iljom Mečnikovom Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu za rad na području imunologije.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: