Einhard

Einhard (Einhart; latinizirano Einhartus, Eginardus), franački povjesničar i graditelj (Maingau, oko 770 – samostan Obermulinheim, danas Seligenstadt, 14. III. 840). Došao 795. iz Fulde u Aachen na dvor Karla Velikog, uključio se u Alkuinov krug; sudjelovao u gradnji crkve i dvora u Aachenu; poslije se povukao u samostan Obermulinheim i napisao svoje najpoznatije djelo, životopis Karla Velikoga (Vita Karoli Magni).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: