eksproprijacija ili izvlaštenje

eksproprijacija (latinski: expropriare izvlastiti) ili izvlaštenje, prisilno, zakonom predviđeno i regulirano oduzimanje imovine u privatnom vlasništvu, ili ograničenje određenoga imovinskog prava koje se aktom vlasti nalaže zbog općih, javnih interesa. Eksproprijacija je mjera čija se pravovaljanost prosuđuje samo uz davanje primjerene odštete ili naknade; u protivnom bi se radilo o konfiskaciji. Eksproprijacija eksproprijatora, u marksističkoj teoriji, oduzimanje sredstava za proizvodnju iz privatnoga vlasništva i prenošenje u društveno vlasništvo socijalističkom revolucijom.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: