elektrotehnika

elektrotehnika, primijenjena grana znanosti (i tehnika) povezana s proučavanjem i primjenom pojava u vezi s elektricitetom (proizvodnja, prijenos, potrošnja el. energije, proizvodnja i upotreba el. strojeva, aparata i dr.). Može se podijeliti na: energetsku elektrotehniku (tzv. elektrotehniku jake struje), informacijsku e., elektroniku i el. upravljačku i regulacijsku tehniku. Počela se razvijati poč. XIX. st. (Volta je 1800. pronašao prvi izvor trajne el. struje). Veće količine el. energije počele su se proizvoditi generatorima istosmjerne i poslije izmjenične struje (N. Tesla). Daljnjem razvitku e. pridonijelo je dublje teorijsko proučavanju fizikalnih zakona i razvitak tehnologije materijala.