Elin Pelin

Elin Pelin
Elin Pelin, bugarski književnik (Bajlovo, 8. VII. 1877 – Sofija, 3. XII. 1949). Pravim imenom i prezimenom Dimitar Ivanov Stojanov. Opus mu je nastajao pod utjecajem ruske klasične književnosti. Poznat po realističko-psihološkim prozama o životu na selu te kritici onodobnih društvenih mijena. Prozni mu izraz karakterizira sklonost prema humoru i satiri. Osim romana i novela, pisao je i pjesme te knjige za djecu. Važnija djela: Pepeo s moje cigarete; Pižo i Pendo; Zemlja; Jan Bibijan na Mjesecu; Ljetni dan; Rodina gnijezda; Pod manastirskom lozom.