Emilia-Romagna

Emilia-Romagna (ranije Emilia, od 1948. današnji naziv), regija u s Italiji, između Jadranskoga mora, r. Pad (Po) i s Apenina; 22 124 km2, 3 924 300 st. Sastoji se od provincija Bologne, Ferrare, Forlija, Modene, Parme, Piacenze, Ravenne, Reggio nell’ Emilie i Riminija. Gl. grad Bologna. U s i i dijelu je Padska nizina, a u j i z dijelu ogranci Ligurskih i Toskansko-emilijskih Apenina s kojih se spuštaju pritoci Pada (Trebbia, Taro, Enza, Secchia, Panaro i dr.) i Jadranskoga mora (Reno, Ronco, Montone, Savio i dr.). Ime regije dolazi od stare rim. ceste Via Aemilije koja je ovuda prolazila od Riminija (Ariminium) do Piacenze (Placentia). Gotovo istom trasom danas prolazi gl. želj. pruga. E. je jedna od vodećih poljoprivr. regija Italije; uzgajaju se pšenica, kukuruz, krmno bilje, šećerna repa i dr. Voćarstvo, povrtlarstvo, vinogradarstvo; stočarstvo. Prehr. ind., proizvodnja motornih vozila, poljoprivr. strojeva, odjeće, lijekova, majolike. Uz obalu ribarstvo i turizam (Rimini, Riccione, Cattolica i dr.). Mnogobrojne male hidroelektrane. Ležišta zemnog plina (kraj Firenze i Ravenne) i nafte (kraj Firenze).