Juppé, Alain Marie

Alain Marie Juppé
Juppé, Alain Marie, franc. političar (Mont-de-Marsan, 15. VIII. 1945). Diplomirao na École Normale Superieur i potom na École National d’Administration. Blizak suradnik i savjetnik J. Chiraca 1976. Suosnivač Okupljanja za republiku 1976. Član Gradske uprave Pariza zadužen za proračun 1979. Zastupnik u Nar. skupštini od 1983. Ministar za proračun 1986–88; bez lisnice 1991–93; vanj. poslova 1993–95. u vladi E. Balladura. Predsj. vlade 1995–97.