Engels, Friedrich

Friedrich Engels
Engels, Friedrich, njem. filozof i političar (Barmen, kraj Wuppertala, 28. XI. 1820 – London, 5. VIII. 1895). Sin imućna trgovca, posvetio se studiju filozofije. Blizak suradnik K. Marxa, odselio s njim u Pariz 1843. Sudionik njem. revolucije 1848. Od 1849. živi u Londonu i Manchesteru upravljajući obiteljskom tvrtkom, surađujući s Marxom i pomažući ga novčano; koautor s Marxom poznatoga Komunističkog manifesta 1848. Popularizirao Marxove ideje; ured. njegovih postumnih djela. Više od Marxa naginjao znanstv. determinizmu; suutemeljitelj historijskog materijalizma. Priznat i kao voj. teoretičar. Ostala djela: Položaj radničke klase u Engleskoj (1845), Njemačka ideologija (koatuor, 1846), Seljački građanski rat (1850), Anti-Dühring (1878), Podrijetlo porodice, privatnog vlasništva i države (1884) i dr.