Eol

Eol (grč. Aiolos; lat. Aeolus brzi), ime dvaju važnih likova grč. mitova i jednoga lika dram. književnosti. 1. Vladar vjetrova, sin junaka Hipota, ljubimac bogova. Vjetrove je držao pod ključem i puštao ih na slobodu po vlastitoj volji ili po zapovijedi bogova. Živio je na otoku Eoliji (danas jedan od Liparskih otoka). Imao je šest sinova i šest kćeri koje je vezao brakovima. Podložni su mu bili vjetrovi Borej, Not, Eur i Zefir. Pripisuju mu se zasluge za razvoj pomorstva. Prema predaji pronašao jedro. 2. Helenov sin, praotac Grka; kralj u Tesaliji koji je sa ženom Enaretom imao sedam sinova: Kretej je vladao u Jolku, Sizif u Korintu, Salmonej u Salmoni, Atamant u Orhomenu, Dejon u Fokidi, Magnet u Magneziji i Perijer u Meseniji. 3. Prema Euripidu, E. je bio imenjak i unuk vladara vjetrova Eola, sin njegove kćeri Melanipe i boga mora Posejdona. Smatran je praocem Eoljana.