epistola

epistola (grč. pismo). 1. Pismo, pismena poruka ili poslanica. Termin epistolarna književnost odnosi se na knjiž. djela koja se temelje na upotrebi epistolarne forme. U svj. književnosti epistolu nalazimo još kod Cicerona i Horacija, a važnija knjiž. djela koristeći se ovom knjiž. formom pisali su Boileau, Racine, Richardson, Choderlos de Laclos, Voltaire, Rousseau, Diderot, Goethe, Schiller, Flaubert, G. Sand itd. U starijoj hrv. književnosti česte su poslanice (M. Vetranović, P. Hektorović, N. Nalješković, H. Mažibradić, P. Ritter Vitezović i dr.). 2. Apostolsko pismo, poslanica iz Novog zavjeta. Označava i dio mise tj. kraći odlomak iz apostolskih poslanica koji se čita prije teksta iz Evanđelja.