Ernst, Max

M. Ernst Ljudi o tome neće znati ništa, London, Tate Gallery
Ernst, Max, njemački slikar i grafičar (Brühl, 2. IV. 1891 – Pariz, 1. IV. 1976). U slikarstvu samouk. Studirao filozofiju u Bonnu, izlagao ekspresionističke slike u Berlinu. Zajedno s H. Arpom u Kölnu osniva dadaističku grupu, objavljuje pamflete i manifeste (Bulletin Dada), radi prve kolaže (Fatagaga). Od 1921. živi u Parizu, a od 1941. u SAD-u. Jedan od najznačajnijih nadrealističkih slikara. Slika iracionalno-vizionarske kompozicije; glavni su elementi fantastični krajolici ili neobični predmeti uvećani do golemih oblika (Slon Celebes; Protupapa; Velika šuma; Večernja pjesma). Svestran, nemirna istraživalačkog duha, radi scenografije, snima filmove, eksperimentira s fotokolažima; autor mnogobrojnih ilustracija knjiga A. Bretona, P. Éluarda, T. Tzare i dr.