Europska zajednica za atomsku energiju

Europska zajednica za atomsku energiju (EURATOM), utemeljena u Messini 1955. i Rimu 1957. kao jedna od eur. zajednica. Izvorne su članice bile Belgija, Francuska, Italija, Luksemburg, Nizozemska i SR Njemačka, a ostale su joj članice pristupale redom svojega uključivanja u, poslije, šire oblike eur. integracije (Europsku zajednicu, Europsku uniju). Gl. joj je cilj bio uspostavljanje zajedničkog tržišta za nuklearnu opremu i materijale kako bi time bili stvoreni uvjeti da se djelatnost mirnodopske uporabe atomske energije, umjesto na nacionalnoj, razvija na eur. razini. Ostale su joj zadaće: koordiniranje istraživanja atomske energije, stvaranje standarda za sigurnosne i zdravstv. propise, te omogućavanje slobodnog protoka informacija i kretanja stručnog osoblja. Istraživanja mirnodopske uporabe atomske energije provode se u vlastitome Zajedničkome istraživačkom centru Euratoma, kao i temeljem ugovora s raznim istraživačkim tijelima u zemljama članicama, drugim zemljama i međunar. organizacijama.